Oferujemy filtry sadzy, katalizatory, systemy SCR oraz płuczki spalin (scrubbery).
 
Urządzenia te redukują ze spalin zanieczyszczenia takie jak cząstki stałe (PM), tlenki węgla (CO), węglowodory (HC), tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx).