Kontrolerzy jakości z kwalifikacjami do badań VT (badania wizualne), PT (badania penetracyjne) oraz UT (badania ultradźwiękowe)

Nadzór spawalniczy - Spawalnik EWE (Europejski Inżynier Spawalnik)

Uznane technologie spawania zgodnie ze standardami norm europejskich EN ISO 15614 i amerykańskich AWS D1.6

Uznania technologii spawania obejmują materiały podstawowe wg CR ISO TR 15608 z grupy 1, 5, 8, 10