Kontrolerzy jakości z kwalifikacjami do badań VT (badania wizualne), PT (badania penetracyjne) oraz UT (badania ultradźwiękowe)

Nadzór spawalniczy - Spawalnik EWE (Europejski Inżynier Spawalnik)

Uznane technologie spawania zgodnie ze standardami norm europejskich EN ISO 15614 i amerykańskich AWS D1.6

Uznania technologii spawania obejmują materiały podstawowe wg CR ISO TR 15608 z grupy 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 8.1, 10.1